Durf te dromen


Soms moet je gewoon durven


De kracht van netwerken


Baandomein verbindt!


Klaar voor een nieuwe start?


ben jij geworden wat je wilde zijn?


Ga er maar aan staan


Samenwerken aan je loopbaan


Werk en privé in balans


Duurzame inzetbaarheid


Ervaringen

05
jul

Monique Bloemen, van workshop deelnemer naar samenwerkingspartner

Monique is 18 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank in diverse functies, waarvan de laatste jaren als Teamleider Kantoren & KCC. Een jaar of twee geleden kreeg Monique het gevoel dat het tijd werd voor iets anders, maar wat precies wist zij nog niet. Voor die tijd waren al reorganisaties geweest en dat gaf een extra prikkel om na te gaan denken over de toekomst. Monique vertelt: “De Rabobank is al heel lang aangesloten bij Stichting Baandomein en wij werden regelmatig geattendeerd op het feit dat we gebruik mochten maken van de trainingen en workshops die Baandomein organiseert. Omdat ik bij de HR-adviseur aangegeven had op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging, werd ik nog eens extra gewezen op de LinkedIn training van Aaltje Vincent, dit leek mij interessant en dat was mijn eerste contact met Baandomein".
04
jul

Ben Polak over de verbindende rol van Zuyderland in het project Baanschakel

Ben is werkzaam bij Zuyderland als manager Loopbaancentrum P&O en vanuit die rol o.a. verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie. Zuyderland is een organisatie die constant behoefte heeft aan nieuw personeel, per jaar staan er ongeveer 850 vacatures open. Voor het werven van nieuw personeel wordt met name gebruik gemaakt van de eigen website en kanalen als Limburgvac en Zorgnetlimburg. De eigen website vormt daarbij de belangrijkste bron van inkomende sollicitaties, maar Ben geeft aan dat de website eigenlijk te statisch is: “De website wordt goed bezocht en omdat wij een grote organisatie zijn, weten de meeste mensen ons wel te vinden bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Maar deze manier van werven is niet altijd toereikend, want ondanks dat mensen ons wel weten te vinden blijft het heel lastig om goed personeel te krijgen, met name verpleegkundigen en verzorgenden zijn schaars. We zochten daarom een platform waarmee we zelf actiever de arbeidsmarkt kunnen benaderen."
03
jul

Roger Koll over de samenwerking met Stichting Baandomein

Roger Koll is een van de eigenaren van i-Minded, een dienstverlener op het gebied van online oplossingen zoals websites, intranetten, applicaties, webshops, etc. en sinds 2015 leverancier van Stichting Baandomein. Roger vertelt: “Voor Baandomein hebben wij de website www.baandomein.nl ontwikkelt en een paar maanden geleden zijn we samen een traject aangegaan om deze op diverse onderdelen te optimaliseren, waarbij op structurele basis o.a. gekeken wordt naar het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, het verduidelijken van de waarde propositie en het creëren en publiceren van hoogwaardige- en relevante content. Daarnaast bieden wij advies en ondersteuning bij de inzet van overige online communicatiekanalen zoals social media en nieuwsbrieven. Ook denken wij met Baandomein mee over de mogelijke inzet van nieuwe technologische ontwikkelingen en het automatiseren van diverse processen."
27
jun

Patty van der Aa, enthousiast over loopbaancoaching

Patty is in 2004 afgestudeerd aan de Pabo en is daarna in het primair onderwijs aan de slag gegaan als leerkracht. Zij heeft later de master SEN-gedrag en de master pedagogiek afgerond. Momenteel is zij bezig met de master leidinggeven.

Na 12 jaar werken in het onderwijs begon het bij Patty te kriebelen en werd het tijd voor verandering. Per toeval ging toen het project KIM van start en werd Patty via de nieuwsflits van Innovo erop geattendeerd dat iedereen zich mocht aanmelden voor dit project en dat er tevens gratis gebruik gemaakt kon worden van een loopbaancoach.
21
jun

Erik Heijdendael vertelt over de motivaties van INNOVO voor het project KIM

INNOVO was samen met de schoolbesturen Kindante en Movare de initiatiefnemer van het project KIM regionaal talent centrum. Dit project is ongeveer 3 jaar geleden opgestart om de vitaliteit van werknemers in het primair onderwijs te bevorderen en te verbeteren. Op het moment dat het project geïnitieerd werd, was er al sprake van krimpende leerlingaantallen, een tendens die de komende jaren alleen maar zal voortzetten.

Tijdenlang is er in het primair onderwijs een personeelsoverschot geweest, waardoor heel lang de nadruk binnen de schoolbesturen gelegen heeft op het in goede banen leiden van boventalligheid. Maar opeens keerde het tij en ging men van een personeelsoverschot naar een tekort. Het tekort is inherent aan de vergrijzing (veel werknemers hebben de pensioen gerechtige leeftijd bereikt) en jarenlang weinig nieuwe instroom (door de slechte werkgelegenheid daalde de Pabo in populariteit). Daarnaast is de werkdruk in het primair onderwijs erg hoog en zijn de salarissen relatief laag, mensen motiveren om in het onderwijs te komen werken is dus een enorme uitdaging. Erik vertelt: “De komende tijd moeten we ervoor zorgen dat de instroom van nieuwe mensen groter wordt en moeten we tevens de mensen die we hebben, goed behandelen en vitaal houden om te voorkomen dat zij uitstromen."
20
jun

Basisschooldirecteur over zijn ervaring met het project KIM

Vanwege de vooroordelen die er toch nog altijd bestaan rondom loopbaancoaching blijft deze directeur liever anoniem, maar wilt wel graag vertellen over zijn ervaring met het project KIM.

Deze directeur is een enthousiaste man, die inmiddels al weer heel wat jaartjes meeloopt in het onderwijs. Hij is altijd op zoek naar uitdaging in zijn werk en heeft al diverse functies gehad. De drang naar uitdaging en ontwikkeling was uiteindelijk ook de reden waarom hij zich aangemeld heeft voor de loopbaancoaching die middels het project KIM, gratis en geheel anoniem mogelijk gemaakt werd.
15
jun

Nicole Steinbusch over haar aandeel in het project KIM

Nicole Steinbusch is inmiddels al weer 4 jaar de trotse eigenaar van Steinbusch & collega‘s Loopbaanadviesbureau in Schimmert, een adviesbureau voor o.a. loopbaancoaching, (loopbaan)trainingen re-integratie-, en outplacementtrajecten. In haar eigen loopbaan heeft zij zelf verschillende scherpe bochten genomen: een uitdagend proces van leren en dúrven kiezen.

De combinatie van haar dienstverlening en de jarenlange ervaring in het onderwijs maakte dat Nicole in 2015 benaderd werd door projectleider Frank Bruijenberg om deel te nemen aan het project KIM. Hij was voor het project nog op zoek naar gemotiveerde loopbaancoaches die zich via het RTC beschikbaar wilde stellen om zo hun bijdrage te leveren aan de nadere invulling van het project. Dit gezamenlijke project van Kindante, Innovo en MOVARE was gericht op duurzame inzetbaarheid d.m.v. revitalisatie van medewerkers in het primair onderwijs, daar zag Nicole een mooie uitdaging in en zonder een moment te twijfelen is ze van start gegaan.
14
jun

Iris den Ridder over haar ervaringen met loopbaan-coaching

Iris is al 22 jaar werkzaam in het onderwijs en inmiddels alweer 7 jaar in de functie van management-lid op Basisschool st. Oda in Maastricht. Iris zou graag nog verder willen doorgroeien, maar merkte dat de mogelijkheden hiervoor beperkt waren. Zij is daarom in gesprek gegaan met haar werkgever om andere mogelijkheden te bespreken. Op dat moment was Mosalira nog niet aangesloten bij Stichting Baandomein maar Iris had via haar oom Yvon Prince (voormalig voorzitter college van bestuur Stichting Kindante) al gehoord over de mogelijkheden van Baandomein en het project KIM.
07
jun

Jacqueline Meijers-Toma enthousiast over haar werk bij Baandomein

Jacqueline is officieel nog in dienst van Rijkswaterstaat, een van de organisaties die aangesloten is bij Baandomein. Bij Rijkswaterstaat was Jacqueline projectmedewerker en werkte zij aan het project verkeersveiligheid. Zij was verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle dodelijke verkeersongevallen in Nederland en onderhield daarom o.a. veel contact met diverse instanties om de benodigde informatie te verzamelen. Helaas is haar functie door een reorganisatie per 1 januari j.l. komen te vervallen en is zij nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Jacqueline zit nu in een “van werk naar werk" traject waarbij zij vanuit Rijkswaterstaat alle benodigde ondersteuning krijgt om een nieuwe baan te vinden. Doordat Rijkswaterstaat aangesloten is bij Baandomein kreeg Jacqueline de mogelijkheid om gebruik te maken van het netwerk van Baandomein.
01
jan

Louis Vroomen over Project startklaar

Het project Startklaar is een initiatief van Baandomein, LimburgCare, Zorg aan Zet en CNV, ondersteund door AWVN en FCB en gefaciliteerd door Matchcare en 8Vance en richt zich op samenwerking en regie op de regionale arbeidsmarkt, in eerste instantie voor en door zorg- en welzijnsorganisaties. Het project kent drie hoofddoelen: een hecht regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, goede arbeidsmarktinformatie en gezamenlijk arbeidsmarktbeleid.

Daarnaast bestaat het project voor een klein deel uit dienstverlening aan werkgevers en werkenden. Samenwerking tussen organisaties en netwerken biedt meer kans op passend werk, behoud van talent en regionalisering van de arbeidsmarkt.