ben jij geworden wat je wilde zijn?


Soms moet je gewoon durven


Ga er maar aan staan


Baandomein verbindt!


Samenwerken aan je loopbaan


Duurzame inzetbaarheid


De kracht van netwerken


Durf te dromen


Klaar voor een nieuwe start?


Werk en privé in balans


Nieuws

Ben Polak over de verbindende rol van Zuyderland in het project Baanschakel

Ben is werkzaam bij Zuyderland als manager Loopbaancentrum P&O en vanuit die rol o.a. verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie. Zuyderland is een organisatie die constant behoefte heeft aan nieuw personeel, per jaar staan er ongeveer 850 vacatures open. Voor het werven van nieuw personeel wordt met name gebruik gemaakt van de eigen website en kanalen als Limburgvac en Zorgnetlimburg. De eigen website vormt daarbij de belangrijkste bron van inkomende sollicitaties, maar Ben geeft aan dat de website eigenlijk te statisch is: “De website wordt goed bezocht en omdat wij een grote organisatie zijn, weten de meeste mensen ons wel te vinden bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Maar deze manier van werven is niet altijd toereikend, want ondanks dat mensen ons wel weten te vinden blijft het heel lastig om goed personeel te krijgen, met name verpleegkundigen en verzorgenden zijn schaars. We zochten daarom een platform waarmee we zelf actiever de arbeidsmarkt kunnen benaderen."
“We zijn daarom met diverse partijen in gesprek getreden en daarbij kwamen Stichting Baandomein en Schakel BV nadrukkelijk in beeld als mogelijke samenwerkingspartners. In het RTC van Baandomein zagen wij direct de meerwaarde: het e-portfolio was goed uitgewerkt en geeft werknemers veel mogelijkheden om zichzelf goed te presenteren en ontwikkelen, maar we misten hierin wel de aansluiting tot de werkgevers. Schakel BV daarentegen is een organisatie die al een enorm netwerk van ongeveer 1.800 organisaties binnen Limburg en Brabant heeft opgebouwd. Binnen dat netwerk kunnen de aangesloten organisaties in 3 categorieën zaken aandragen, zijnde kennis, middelen en personeel. Wanneer je als bedrijf bijvoorbeeld op zoek bent naar informatie over de wet DBA (kennis), kun je dit in het netwerk kenbaar maken en een andere organisatie kan dan vervolgens zijn diensten aanbieden, ook kunnen bedrijven zich verenigen om bv. samen collectieve inkoop te doen (middelen). Maar Schakel BV kon de functionaliteiten die wij zo interessant vonden aan het RTC van Baandomein niet bieden. Wij hebben toen het idee opgevat om deze twee partijen samen te brengen om zo het beste van beide partijen te combineren."

“Zuyderland zit samen met Zuyd Hogeschool en Obvion in een stuurgroep en zo zijn eigenlijk de eerste ideeën voor deze samenwerking ontstaan, we waren allemaal op zoek naar een centraal platform voor werkgelegenheid en samenwerking in Limburg en door onze wensen allemaal in kaart te brengen zijn wij uiteindelijk gekomen tot het platform dat er nu staat: ‘Baanschakel‘."

Ben vertelt enthousiast: “Op dit platform kunnen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar komen. Werkzoekenden presenteren zich er middels hun e-portfolio en werkgevers plaatsen hun openstaande vacatures. Daarnaast kunnen de aangesloten bedrijven via het platform met elkaar in contact komen en elkaar helpen. Bijvoorbeeld voor collectieve inkoop, het aanbieden van diensten maar ook het uitwisselen van personeel. Wanneer een werknemer bv. in een re-integratie traject terecht komt en door een bepaalde beperking niet meer kan terugkeren in zijn oude beroep, dan kan via het platform gekeken worden of er bij andere organisaties in het netwerk, mogelijkheden voor deze persoon zijn. Datzelfde geldt voor mensen die boventallig zijn, maar ook voor mensen die zelf op zoek zijn naar een carrière switch. En uiteraard werkt dit ook andersom, wanneer een werkgever dringend naar een bepaalde werknemer op zoek is, kan het netwerk helpen om deze persoon te vinden."

In december 2016 is het project officieel van start gegaan en inmiddels is het platform gereed en online. In de tussentijd is er veel gebeurd en heeft Zuyderland momenteel te kampen met een reorganisatie, waardoor er afslanking van het personeelsbestand moet plaatsvinden. Er is een speciale projectgroep opgericht die verantwoordelijk is voor de begeleiding van deze bovenformatieven naar een nieuwe baan (intern of extern). Hierbij zal ‘Baanschakel‘ actief ingezet worden. Ter voorbereiding moeten alle bovenformatieven zich inschrijven bij Baandomein en een e-portfolio aanmaken om een actieve matching met andere werkgevers mogelijk te maken. Ben vertelt: “Het wordt een enorme uitdaging om alle bovenformatieven succesvol te herplaatsen, maar doordat het ‘Baanschakel‘ netwerk zo divers is, hebben wij goede hoop op een succesvolle herplaatsing van het grootste deel van de bovenformatieven."

“Naast de voordelen die wij nu met ‘Baanschakel‘ in huis gehaald hebben, zijn wij bij Zuyderland erg tevreden over de samenwerking met Stichting Baandomein. Baandomein timmert goed aan de weg en door de werkwijze van Ilonka Sinkeldam is de organisatie de afgelopen tijd een stuk slagvaardiger geworden. Er is ruimte voor ontwikkeling en creatieve ideeën en dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe.
Geplaatst op: 04-07-2017