Klaar voor een nieuwe start?


Duurzame inzetbaarheid


Baandomein verbindt!


De kracht van netwerken


Werk en privé in balans


Samenwerken aan je loopbaan


ben jij geworden wat je wilde zijn?


Ga er maar aan staan


Durf te dromen


Soms moet je gewoon durven


Nieuws

Nicole Steinbusch over haar aandeel in het project KIM

Nicole Steinbusch is inmiddels al weer 4 jaar de trotse eigenaar van Steinbusch & collega‘s Loopbaanadviesbureau in Schimmert, een adviesbureau voor o.a. loopbaancoaching, (loopbaan)trainingen re-integratie-, en outplacementtrajecten. In haar eigen loopbaan heeft zij zelf verschillende scherpe bochten genomen: een uitdagend proces van leren en dúrven kiezen.

De combinatie van haar dienstverlening en de jarenlange ervaring in het onderwijs maakte dat Nicole in 2015 benaderd werd door projectleider Frank Bruijenberg om deel te nemen aan het project KIM. Hij was voor het project nog op zoek naar gemotiveerde loopbaancoaches die zich via het RTC beschikbaar wilde stellen om zo hun bijdrage te leveren aan de nadere invulling van het project. Dit gezamenlijke project van Kindante, Innovo en MOVARE was gericht op duurzame inzetbaarheid d.m.v. revitalisatie van medewerkers in het primair onderwijs, daar zag Nicole een mooie uitdaging in en zonder een moment te twijfelen is ze van start gegaan.
Om werknemers te stimuleren deel te nemen aan dit project werd volledige anonimiteit gewaarborgd. Deelnemers konden via het RTC van Baandomein een e-portfolio aanmaken en “shoppen" naar een loopbaanadviseur die hen aansprak. Binnen de loopbaanwinkel konden zij kiezen uit 5 loopbaancoaches, waar Nicole er 1 van was. Nicole verteld: “Het project was vanaf de start erg populair, veel mensen wilde deze kans benutten en 56 van hen kozen er uiteindelijk voor om met mij een traject aan te gaan. Iets waar ik super trots op ben!"

Op de vraag wat Nicole haar rol in het project KIM was, verteld zij enthousiast: “Het project was gericht op verduurzaming van de arbeidsplaatsen binnen het onderwijs. Zo was een van de doelstellingen om werknemers in beweging te krijgen, waardoor ze vanuit eigen regie die (loopbaan)stap nemen die ertoe doet. Werknemers konden daarom op geheel vrijwillige basis deelnemen en o.a. een loopbaantraject aanvragen bij een van de aangesloten loopbaancoaches, ook als zij happy waren in hun werk maar graag de mogelijkheid tot zelfreflectie wilden benutten."

Dat dit initiatief vanuit de werkgever kwam, was een van de grootste motivaties voor Nicole om zich aan te sluiten bij het project. Ze vertelt: “Veel mensen die bij mij aankloppen voor een loopbaantraject weten op dat moment niet goed wat ze willen en/of hoe ze komen waar ze willen zijn. Pas op het moment dat ze echt vast zitten, gaan zij nadenken maar komen er dan zelfstandig niet meer uit, o.a. doordat zekerheden en angsten het maken van keuzes moeilijk maakt. Mijn aanpak is meer dan de volgende loopbaanstap bepalen en nemen. Het is mijn missie om mijn klant dát mee te geven waardoor ze in staat zijn om keuzes te kunnen blijven maken. Leren kiezen draagt bij aan werken aan je eigen (loopbaan)vitaliteit. Een loopbaantraject helpt om structuur aan te brengen in die brei, maar eigenlijk zou ieder werkend persoon eens in de zoveel tijd eens een gesprek aan moeten gaan met een loopbaancoach, gewoon om te reflecteren en te bekijken of het gekozen pad nog steeds het juiste is. Hierdoor kun je tijdig anticiperen en word je wendbaarder en flexibeler en ben je beter toegerust in deze snel veranderende, onzekere en complexe markt. Het zou ideaal zijn wanneer werkgevers dit structureel faciliteren voor hun werknemers, maar helaas gebeurd dit nog maar heel weinig. Dat Kindante, Innovo en MOVARE dit aandurfden vind ik heel moedig en een zeer positieve ontwikkeling."

Het project KIM is in juli 2016 afgesloten en Nicole verteld: “Het was echt een succes, alle deelnemers hebben hun traject van begin tot eind doorlopen en zijn allemaal heel enthousiast, enkele werknemers kwamen door dit traject tot de conclusie dat zij écht van baan wilden veranderen, maar de meesten hebben juist de werkvreugde en/of de balans tussen werk en privé hervonden. Een loopbaantraject is intensief. D.m.v. betekenisgerichte gesprekken vul je je persoonlijke loopbaanmap: een document wat je eigen geschreven blauwdruk is én waarin je met plezier kan teruglezen. Het sluitstuk is het schrijven van een persoonlijk loopbaanplan, waarbij ik iedereen altijd adviseer om dit met de leidinggevende te bespreken. Want alleen wanneer je leidinggevende op de hoogte is van je ambities en plannen kan hij jou helpen hier vorm aan te geven. "

Op de vraag hoe Nicole zelf terugkijkt op dit project antwoord zij: “Het was een super ervaring, waarvan ik veel energie gekregen heb. Ik heb heel veel mensen op weg kunnen helpen naar een andere kijk op zichzelf en hun toekomst en dat is echt een pluim op mijn werk. Het traject was ook heel goed georganiseerd en het contact met Baandomein verliep heel soepel. Daarnaast heeft dit project echt als een vliegwiel gewerkt voor mijn business."

Nicole wilt werkgevers ook adviseren om zich aan te sluiten bij het netwerk van Baandomein. “Het biedt echt toegevoegde waarde en geeft je toegang tot een enorm netwerk van vraag en aanbod. De innovatieve projecten bieden daarbij mogelijkheden die je zonder dit netwerk niet zou kunnen benutten. “Ik lever graag mijn bijdrage aan dit netwerk, door te participeren in projecten als KIM, maar bv. ook door het verzorgen van trainingen en workshops."
Geplaatst op: 15-06-2017