Soms moet je gewoon durven


Baandomein verbindt!


Durf te dromen


Ga er maar aan staan


Klaar voor een nieuwe start?


De kracht van netwerken


Werk en privé in balans


Samenwerken aan je loopbaan


Duurzame inzetbaarheid


ben jij geworden wat je wilde zijn?


Nieuws

Louis Vroomen over Project startklaar

Het project Startklaar is een initiatief van Baandomein, LimburgCare, Zorg aan Zet en CNV, ondersteund door AWVN en FCB en gefaciliteerd door Matchcare en 8Vance en richt zich op samenwerking en regie op de regionale arbeidsmarkt, in eerste instantie voor en door zorg- en welzijnsorganisaties. Het project kent drie hoofddoelen: een hecht regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, goede arbeidsmarktinformatie en gezamenlijk arbeidsmarktbeleid.

Daarnaast bestaat het project voor een klein deel uit dienstverlening aan werkgevers en werkenden. Samenwerking tussen organisaties en netwerken biedt meer kans op passend werk, behoud van talent en regionalisering van de arbeidsmarkt.
Voor het project Startklaar zal een geavanceerde tool ontwikkeld worden: door zelflerende technologie op basis van permanente big data analyses wordt een persoonlijk profiel op de arbeidsmarkt (PPA) samengesteld dat aan personen in de vorm van een app wordt aangeboden. Dit PPA is uitwisselbaar met het Regionaal Talent Centrum (RTC) van Baandomein, waar hij/zij extra instrumentaria tot de beschikking heeft om het arbeidsmarktprofiel verder aan te vullen en aan te scherpen (e-portfolio).

Kandidaten die gebruik maken van het PPA krijgen inzicht in de plaats die zij op de arbeidsmarkt innemen en zicht op mogelijke ontwikkelpaden. Het PPA wordt continu geactualiseerd op basis van big data analyses, waardoor men kan anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In feite krijgt de kandidaat een leven lang een persoonlijk kompas op de continu wisselende arbeidsmarkt. Startklaar betekent voor hen een betere arbeidsmobiliteit, meer inzicht in mogelijkheden op de intersectorale arbeidsmarkt, toegenomen eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit, een betere en vooral op termijn ook een veel snellere/soepelere aansluiting op een voortdurend in beweging zijnde arbeidsmarkt.

Binnen het project wordt deze tool onder andere aangeboden aan medewerkers, waarvan de functie onder druk staat of komt te staan.

Startklaar biedt daarnaast de deelnemende organisaties de mogelijkheid om kandidaten op basis van hun openbare profielen te vinden voor moeilijk in te vullen vacatures. Met de te ontwikkelen tool worden de organisaties ondersteund bij het opstellen van het zogenaamde e-job profiel. Beide tools, e- portfolio en e-job profiel, worden in de arbeidsmarktpool van het RTC op elkaar afgestemd zodat er een (digitale) matching tussen werkgever en werkzoekende kan ontstaan.

De tool en pool zullen binnen dit project worden geëvalueerd op hun functionaliteit. Voor de sociale partners en werkgevers die deelnemen in dit project betekent het tot beschikking krijgen van deze gegevens de mogelijkheid om gericht instrumentarium te evalueren en te ontwikkelen ter voorkoming van WW en versterking van de eigen regie en verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

In principe staat dit project open voor alle zorg- en welzijnsinstellingen in Limburg. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. L. Vroomen, projectleider Startklaar
Geplaatst op: 19-09-2017