Soms moet je gewoon durven


Duurzame inzetbaarheid


Werk en privé in balans


ben jij geworden wat je wilde zijn?


Klaar voor een nieuwe start?


Ga er maar aan staan


Durf te dromen


De kracht van netwerken


Baandomein verbindt!


Samenwerken aan je loopbaan


Over ons

Visie


Baandomein biedt haar deelnemers :
• Duurzame arbeidsmarkt- en mobiliteitsoplossingen, die gericht zijn op groei en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers;
• Effectieve personeelsoplossingen tegen een laag kostenniveau;
• Een platform waar organisaties elkaar kunnen ontmoeten om kennis, kunde en faciliteiten op bovenstaande terreinen te delen;
• Strategisch partnerschap in de regio op bovenstaande terreinen.

Door :
• Het in stand houden en ter beschikking stellen van een netwerkorganisatie en een digitaal platform;
• Relatiemanagement;
• Het delen van kennis, kunde en faciliteiten;
• Het aanbieden van kennis en innovatieve instrumenten;
• Het organiseren van aansprekende themasessies en netwerkbijeenkomsten;
• Het leggen van verbindingen tussen kennisinstituten, beleidsmakers en overheid;
• Het optimaal benutten van intersectorale mobiliteit en arbeidsmarktflexibilisering, anticiperend op kansen en ontwikkelingen in de (Eu)regionale arbeidsmarkt;
• En het leveren van maatwerk als daarom wordt gevraagd.