Klaar voor een nieuwe start?


Soms moet je gewoon durven


ben jij geworden wat je wilde zijn?


Samenwerken aan je loopbaan


Werk en privé in balans


Baandomein verbindt!


Duurzame inzetbaarheid


Durf te dromen


De kracht van netwerken


Ga er maar aan staan


Ledenvoordelen

Employability

Via het RTC Baandomein wordt een samenhangend pakket van diensten en instrumenten aangeboden ter ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van loopbaanactiviteiten.  Hierbij staat het E- portfolio centraal. Loopbaanscans en zelfassessments, beroepenzoeker en loopbaancoaching zijn beschikbaar voor het invullen van het E-portfolio.
Om de eigen employability vorm te geven zijn er workshops op het gebied van o.a. loopbaanoriëntatie. Tevens kunnen we ondersteunen bij het maken van ontwikkelplannen.
Baandomein biedt een netwerk van ruim 80 bedrijven. Door de onderlinge contacten ben je bekend met vraag en aanbod van de andere deelnemende bedrijven.
Om dit extra te stimuleren is er 6 keer per jaar een regionaal mobiliteitsoverleg. Hier worden vacatures en kandidaten ingebracht. Veel succesvolle matches van bedrijven en medewerkers komen tot stand via dit platform.